Nowe oblicza crowdfundingu w Polsce

polski crowdfunding W świecie biznesowym w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej crowdfunding należy obecnie do najpopularniejszych tematów – mówi się o nim naprawdę dużo. Co prawda w Polsce przez długi czas zjawisko to nie było zbyt dobrze znane, ale obecnie wiele wskazuje an to, że również i w naszym kraju finansowanie społecznościowe zyska wkrótce naprawdę dużą popularność. Jak grzyby po deszczu zaczynają wyrastać nasze krajowe platformy crowdfundingowe, zatem łatwo można odgadnąć, że w najbliższej przyszłości w Polsce będziemy przeżywali istny wysyp najróżniejszych pomysłów szukających odpowiednich środków finansowych na realizację. Do roku 2014 crowdfunding pozwolił na sfinansowanie wielu ciekawych projektów związanych przede wszystkim z niektórymi dziedzinami sztuki czy rynkiem wydawniczym, choć nie zabrakło wśród nich również i projektów biznesowych. Zjawisko to bez wątpienia jest iście fenomenalne.

Na czym jednak ono polega? Sama nazwa "crowdfunding" to zlepek słów "crowd", oznaczającego tłum oraz "funding", czyli finansowanie. W praktyce finansowanie społecznościowe jest sposobem na pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do zrealizowania najróżniejszych kreatywnych projektów. Jest to zatem internetowa "zrzutka", w której zazwyczaj udział bierze wielu różnych ludzi. Wszystko odbywa się praktycznie całkowicie anonimowo, za pośrednictwem sieci. Zjawisko to w pełni uwolniło potężną moc jaka drzemie w praktycznie każdej społeczności, która tylko działa wspólnie i jednoczy swoje wysiłku w jednym celu.

polskie finansowanie społecznościowePonadto portale społecznościowe takie jak Facebook czy Twitter pozwalają na szybkie i skuteczne promowanie wybranych projektów; informacja na ich temat potrafi rozprzestrzeniać się lotem błyskawicy, nierzadko docierając w taki sposób do naprawdę szerokiego grona odbiorców. Ludzie oraz ich emocje są bez wątpienia największą wartością crowdfundingu, i to właśnie oni mogą decydować na to, czy dany projekt będzie mógł doczekać się realizacji. Największe szanse powodzenia ma ten biznes, który zdobędzie sobie najwięcej "kibiców". W tym przypadku ludzie nie kierują się raczej chłodną kalkulacją finansową i bilansem zysków i strat. Istotną crowdfundingu jest również fakt, że praktycznie każdy ma do niego dostęp. Wystarczy jedynie posiadać odpowiedni pomysł, aby móc zacząć go rozgłaszać i poszukiwać w taki sposób osoby chętne do pomocy. W większości przypadków wspomagający otrzymują tutaj również różnego rodzaju świadczenia zwrotne, które są uzależnione przede wszystkim od wysokości wpłaconej przez siebie kwoty.Tomek

Rozwija własny start-up dzięki crowdfundingowi