Finansowanie społecznościowe – fenomen naszych czasów

czym jest finansowanie społecznościoweFinansowanie społecznościowe może być bardzo bogatym źródłem kapitału płynącego z wpłat szerokiej społeczności internetowej – pieniądze pochodzą tu wyłącznie od osób, którym dany projekt faktycznie się spodobał i które chcą w jakimkolwiek stopniu wesprzeć jego realizację. Nie ma żadnej reguły dotyczącej tego, jak dużo pieniędzy można uzbierać w taki sposób – czasami jest to nawet kilka milionów złotych. Pod pojęciem crowdfunding kryje się przekazywanie kapitału na realizację określonego przedsięwzięcia; pieniądze te pochodzą wyłącznie z dobrowolnych wpłat członków społeczności internetowej. W większości przypadków za określoną pomoc osoby wspierające mogą również liczyć konkretnego świadczenia zwrotnego. Istnieje kilka podstawowych cech które odróżniają crowdfunding od innych sposobów na pozyskiwanie pomocy innych ludzi w realizowaniu konkretnego celu – fundraisingu czy zbiórek publicznych. W przypadku crowdfundingu zawsze zbierane są wyłącznie pieniądze; praktycznie w każdym przypadku są one przekazywane w formie niematerialnej.

Cel finansowy jest tutaj dokładnie określony, i już od samego początku wiadomo ile konkretnie pieniędzy trzeba zebrać, aby przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane. Cele realizowane z pomocą crowdfundingu zawsze są szeroko dostępne dla każdego internauty, który tylko jest zainteresowany udzieleniem jakiegokolwiek wsparcia. Cechą bardzo charakterystyczną dla crowdfundingu jest również fakt, że finansowanie odbywa się tu praktycznie tylko przy pomocy internetu oraz innych technologii teleinformatycznych. W przypadku crowdfundingu ważną rolę odgrywa również świadczenie zwrotne jakie otrzymuje się za określoną pomoc. W crowdfundingu najważniejszy jest człowiek oraz jego emocje. O tym, czy dany projekt otrzyma odpowiednie środki finansowe na realizację w dużym stopniu decyduje przede wszystkim to, czy szerokie grono ludzi uzna go za faktycznie ciekawy. Obecnie na świecie działa ponad 600 różnych platform crowdfundingowych, a każdego roku na realizację różnych celów przekazuje się łącznie całe miliardy dolarów.Magda

Rozwinęła biznes modowy dzięki finansowaniu społecznościowemu