Współczesne finansowanie społecznościowe – specyfika oraz cele

współczesne finansowanie społecznościoweFinansowanie społecznościowe (inaczej crowdfunding) jest obecnie bardzo perspektywicznym sposobem na pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizowania najróżniejszych, kreatywnych pomysłów oraz przedsięwzięć. Narzędzie to może być ponadto wykorzystywane przez różne podmioty prawne, co czyni z niego bardzo uniwersalne rozwiązanie. Sam termin "crowdfunding" pierwszy raz w historii pojawił się prawdopodobnie w roku 2006; miał go zaproponować Michael Sullivan, amerykański blogger. Jak łatwo można zauważyć, jest to zlepek dwóch angielskich słów: "crowd", czyli tłum oraz "funding", czyli finansowanie. Mówiąc ogólnie, crowdfunding to właściwie dowolna forma gromadzenia środków finansowych za pośrednictwem internetu. Dokładne znaczenie wiąże się jednak ze zbieraniem pieniędzy przez konkretne przedsiębiorstwo; celem takiej zbiórki zawsze jest jasno określony cel, najczęściej projekt na realizację którego potrzebna jest pewna suma. Crowdfunding może służyć zarówno przedsiębiorstwom, organizacjom charytatywnym jak i osobom fizycznym – każdy może ogłosić w taki sposób cel na który zbiera pieniądze i zachęcać innych ludzi do jego wspierania.

Niejako przodkiem crowdfundingu jest tak zwany crowdsourcing; te dwa pojęcia są do siebie dość podobne, choć jednocześnie występuje pomiędzy nimi kilka elementarnych różnic. Co prawda zarówno crowdfunding jak i crowdsourcing opiera się na "tłumie" złożonym z anonimowych internautów połączonych chęcią wsparcia danego projektu, ale mają one zupełnie inne cele. W przypadku crowdfundingu chodzi wyłącznie o zebranie środków finansowych na zrealizowanie danego przedsięwzięcia. Crowdsourcing to z kolei metoda pozyskiwania od ludzi pomocy w formie niematerialnej – pomysłów, idei czy też ich umiejętności którymi mogą wspomóc rozwój całego projektu. Ciężko jest jednoznacznie określić, kiedy faktycznie powstał crowdfunding.

O ile sama jego nazwa pojawiła się, jak już powiedzieliśmy, w roku 2006 , to już wiele lat wcześniej mogliśmy obserwować przypadku społecznościowego, spontanicznego finansowania najróżniejszych projektów. Prawdopodobnie najbardziej znany przykład miał miejsce w roku 1997, kiedy to fani brytyjskiego zespołu Marillion samodzielnie zebrali ponad 60 tysięcy dolarów. Suma ta pozwoliła grupie na zorganizowanie całej trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych. Rozwój właściwego crowdfundingu w znanej nam obecnie formie zaczął się prawdopodobnie w roku 2005.

współczesny crowdfunding Od tego czasu w internecie powstają liczne platformy takie jak kickstarter.org które pośredniczą pomiędzy pomysłodawcami a osobami wspierającymi. Co więcej, na przestrzeni kilku lat rozwoju powstało wiele różnych odmian crowdfundingu, wśród których każdy, kto jest tym zainteresowany będzie mógł znaleźć rozwiązanie idealne właśnie dla siebie. W przypadku tego najbardziej podstawowego, donacyjnego modelu osoby wspierające nie otrzymują zwykle żadnych większych świadczeń zwrotnych; jedyną nagrodą ma tutaj być fakt, że komuś udało się wspomóc jakąkolwiek ciekawą inicjatywę. Istnieją jednak również i takie odmiany crowdfundingu, w których chodzi wprost właśnie o zyski płynące z faktu wspomożenia danego przedsięwzięcia. Jest to w praktyce sposób na inwestowanie, choć dzięki swojej specyfice swoje pieniądze w taki sposób może inwestować każdy – nie tylko wielcy inwestorzy dysponujący ogromnymi możliwościami finansowymi. Finansowanie społecznościowe jest zatem bardzo szerokim pojęciem, bowiem może ono przybierać formę zarówno akcji charytatywnej wspomaganej przez osoby, które w zamian nie oczekują jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i być zwykłą umową pomiędzy pomysłodawcą a inwestorem, na której korzystają obie strony.Magda

Rozwinęła biznes modowy dzięki finansowaniu społecznościowemu