Finansowanie społecznościowe. Czym jest crowdfunding?

czym jest crowdfundingFinansowanie społecznościowe – znane również jako crowdfunding – jest sposobem na pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do zrealizowania określonych projektów i przedsięwzięć. Na zachodzie praktyka ta jest już powszechnie znana; w Polsce nadal jest to swego rodzaju nowość, ale ten stan rzeczy szybko się zmienia. Już teraz istnieje u nas kilka różnych serwisów za pośrednictwem których można wybierać interesujące dla siebie projekty i przekazywać na nie dowolne sumy pieniędzy. W finansowaniu takim może uczestniczyć każda osoba fizyczna, panuje też stuprocentowa dowolność co do tego, jaki dokładnie cel będziemy wspierali. Co bardzo ważne, aby móc legalnie pozyskiwać takie właśnie środki nie trzeba wcale posiadać jakichkolwiek pozwoleń ani też załatwiać żadnych skomplikowanych formalności.

Siepomaga jest jednym z najważniejszych serwisów crowdfundingowych w Polsce. Na tle innych wyróżnia go fakt, że zajmuje się on jedynie akcjami typowo charytatywnymi, zatem ciężko jest odnieść na nim jakikolwiek sukces wychodząc z nawet bardzo kreatywnym projektem. Dla osób które przygotowały jakiekolwiek przedsięwzięcie lepszym miejscem będą portale takie jak polakpotrafi.pl czy Docen.to. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby osoba z Polski ogłaszała się na tych zagranicznych platformach, takich jak kickstarter.org – potrzebna jest do tego jedynie znajomość języka angielskiego. Aby takie finansowanie społecznościowe było dla nas faktycznie skuteczne musimy również zadbać o odpowiednią promocję naszego celu i przyciągnięcie do niego możliwie szerokiego grona potencjalnych wspierających. W 2014 roku polskie prawo uległo znacznemu uproszczeniu, dzięki czemu zbieranie pieniędzy w taki sposób wygląda już znacznie łatwiej od samej tylko strony formalnej.Tomek

Rozwija własny start-up dzięki crowdfundingowi